Salarisadministratie

Zijn er plannen om personeel in dienst te nemen? Dan zult u
een loonadministratie bij moeten gaan houden. Wij verzorgen
u gehele salarisadministratie. Dit is voor u een zorg minder.
U geeft ons het urenoverzicht van uw werknemers en wij leveren op tijd de bijbehorende berekeningen en loonstroken. Bij ons krijgt u een correcte salarisberekening en een tijdige loonaangifte, maar ook helder en persoonlijk advies.

Het voeren van een salarisadministratie vergt een specifieke deskundigheid. Op de hoogte blijven van de voortdurende veranderingen die zich op dit gebied voordoen is vaak een bijna onmogelijke opgave. Veel ondernemers ondervinden daarom een voordeel bij het uitbesteden van hun salarisadministratie.
Onze dienstverlening is gebaseerd op de visie dat het onze taak is om samen met u een optimale loon- en salarisadministratie te voeren conform de wettelijke eisen en rekeninghoudend met de CAO vastgelegde regelingen.

Of het nu gaat om salarisberekeningen, aangiften loonheffingen of contacten met verzekeraars, wij nemen u de salarisadministratie volledig uit handen.

 

Onze dienstverlening bestaat o.a. uit het:

  • Verzorgen van loonadministratie
  • Verzorgen van aangiften loonheffingen
  • Verzorgen van jaaropgaven
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Ontslag en beëindiging arbeidsovereenkomsten
  • Ziekte- en herstelmeldingen
  • Verstrekken van informatie aan belastingdienst en uitvoeringsinstanties
  • Begeleiden looncontroles door belastingdienst of uitvoeringsinstantie
  • Algemeen personeelsadvies